Протезування

Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне суспільство. Кожна держава відповідно до свого розвитку, пріоритетів та можливостей формує соціальну та економічну політику щодо осіб з інвалідністю. Масштаб цього явища залежить від багатьох факторів: стан здоров’я нації, розвиток системи охорони здоров’я, соціально-економічний розвиток країни, екології, історичних та політичних причин, участі у війнах та військових конфліктах. В Україні за роки незалежності зроблені певні кроки щодо формування законодавчої бази для вирішення проблем осіб з інвалідністю, яка має підвищувати ефективність державної політики щодо цих громадян в сучасних соціально-економічних умовах.

Протезування для будь-якого громадянина України є соціальною гарантією держави і є безкоштовним. За декілька останніх років в Україні з’явились новітні технології, українські протезисти отримали знання та досвід від закордонних спеціалістів, які відзначили високий рівень наших фахівців. Також держава при потребі виділяє достатньо коштів для протезування бійців за кордоном за технологіями, які відсутні в Україні.

Безкоштовне протезування

Протезування є соціальною гарантією нашої держави, тому українські громадяни, які цього потребують, протезуються за бюджетні кошти. Для того, щоб отримати направлення на протезування від місцевого органу праці та соціального захисту населення, необхідно зібрати та подати у відповідний орган наступні документи (Постанова КМУ №321 від 5 квітня 2012 року):

 • паспорт (копія та оригінал);
 • ідентифікаційний номер (копія та оригінал);
 • довідку ЛКК (лікарської кваліфікаційної комісії) про присвоєння інвалідності
 • або про тимчасову втрату працездатності;
 • заключення МСЕК;
 • копія пенсійного посвідчення (за наявністю).
Як оформити інвалідність (МСЕК)

Довідку про інвалідність видає Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). Засідання МСЕК призначається не пізніше, ніж через місяць після подання документів. Також, якщо пацієнт не може пересуватись, йому викликають «виїзну» МСЕК.

Орієнтовний перелік необхідних документів для учасників АТО (при проходженні комісії потрібно мати при собі всі оригінали документів):

 • Копія медичної книжки;
 • Копія паспорту;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія свідоцтва про захворювання від ВЛК, довідки ВЛК;
 • Копія трудової книжки (якщо є);
 • Копія витягу з наказу командира військової частини про виключення з переліку особистого складу частини (для контрактників);
 • Копія військового білета (військові строкової служби).

МСЕК видає довідку, яка є основою для видачі одноразової грошової допомоги та оформлення іншої соціальної допомоги. Зазвичай, люди з ампутаціями отримують 3 групу інвалідності. У разі неправильно встановленої групи інвалідності, рішення МСЕК можна оскаржити в МОЗ або через суд.


Для ветеранів АТО передбачена спрощена процедура (без довідки про присвоєння інвалідності) і позачергово. Хоча довідку про присвоєння інва¬лідності або про втрату працездатності все одно потім потрібно отримати для призначення пенсійних виплат та інших соціальних гарантій, передбачених законодавством для осіб з інвалідністю.

Перелік документів для учасників АТО
 • паспорт (копія та оригінал),
 • ідентифікаційний код (копія та оригінал);
 • рішення військово-лікарської комісії або заключення лікарсько-кон-сультаційної комісії
 • при шпиталі про необхідність протезування та видачу засобів реабілітації —
 • індивідуальна програма реабілітації;
 • виписка з наказу командира військової частини про причини та обставини травмування, з інформацією про участь в АТО (видається у військовій частині).

З цими документами ви або ваш представник маєте піти в орган соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Там вас мають проконсультувати, дати реєстр протезних підприємств і видати направлення на отримання протезу.

Військово-лікарська комісія (ВЛК)

Військово-лікарська комісія знаходиться у шпиталі. До комісії подаються наступні документи.

 • довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), яку видає командир військової частини або начальник медслужби військової частини. Або інші достовірні документи, які підтверджують факт отримання травмування (наприклад, запис у медкнижці).
 • довідку про проходження військової служби або військовий білет, ви¬даний військовим комісаріатом за місцем реєстрації або командиром військової частини.
 • медична книжка (не обов’язково).

ВЛК шпиталю має обробити ваші документи та видати Постанову про причинно-наслідковий зв’язок травмування: свідоцтво про хворобу, довідку ВЛК, протокол засідання ВЛК. Ці документи комісія шпиталю передає на затвердження в штатну військово-лікарську комісію вашого регіону.

Після цього ви можете отримати у військовому комісаріаті за місцем обліку або у командира військової частини свідоцтво про хворобу та витяг з протоколу засідання ВЛК шпиталю, яку затвердила штатна ВЛК регіону. Це свідоцтво необхідно для проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) для отримання групи по інвалідності, одноразової грошової допомоги та оформлення іншої соціальної допомоги.

У випадку виникнення проблем із проходження ВЛК через неможливість встановити зв’язок поранення з виконанням зобов’язань військової служби, звертайтесь в центральну військово-лікарську комісію (ЦВЛК).

Які засоби технічної реабілітації оплачує держава

Пацієнти мають право безкоштовно отримати цілу низку засобів реабілітації:

 • Ортези, ортопедичне взуття;
 • Інвалідні візки, наколінники, рукавички для протезу, чохли та вкладки з силіконової або селевої композиції для культей верхніх та нижніх кінцівок, протипролежневі подушки та інше;
 • Крісла-стільці, сидіння на унітаз, сидіння-підставки на унітаз, щипці для туалетного паперу, стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, сходи, підставки для ванни, умивальники;
 • Палиці, милиці, ходунки, поручні;
 • Столи, меблі для сидіння, ліжка, протипролежневі матраци, перила та поручні, бруси, опори.

Всі ці засоби реабілітації мають бути прописані в індивідуальній програмі реабілітації (ІПР).

Індивідуальна програма реабілітації

ІПР — це паспорт реабілітації. В документі прописують перелік всіх заходів, технічних та інших засобів реабілітації і реабілітаційних послуг, необхідних для ведення вами повноцінного незалежного життя. Тобто, те, як ви будете лікуватись і відновлюватись, і що вам для цього потрібно.

ІПР видається після проходження Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). У випадку, якщо ви не пройшли МСЕК, або вам не потрібно отримувати групу по інвалідності, довідку з ІПР мають видати після проходження військово-лікарської комісії або лікарсько-консультативної комісії.

В цій програмі детально описані ваш стан, діагноз, причина отримання інвалідності, професія, стан до проходження ІПР та прогнози вашого стану після. Також, там мають перелічуватись всі рекомендації комісії з вашого від¬новлення (наприклад, хірургічні втручання, санаторно-курортне лікування, психологічна допомога, ерготерапія та інше) і перелік необхідних вам засобів реабілітації.

Реабілітація включає в себе (окрім вже перерахованих технічних засобів і обладнання) наступне:

 • Медичну реабілітацію (відновлююча терапія, реконструктивна хірургія, протезування і ортезування, санаторне лікування, психіатрична допомога).
 • Психологічну допомогу і допомогу в отриманні освіти (колективна, індивідуальна, дистанційна, екстернат).
 • Фізичну реабілітацію (ерготерапія, кінезотерапія, лікувальний масаж, фізкультура, консультування).
 • Професійну реабілітацію (професійна орієнтація, професійна освіта, професійно-виробнича адаптація, перепідготовка, підвищення кваліфікації).
 • Трудову реабілітацію (пристосування і створення робочого місця, працевлаштування).
 • Фізкультурно-спортивну реабілітацію (заняття спортом, навчання заняттям фізкультурою, оздоровлення і реабілітація у спеціальних таборах).
 • Соціально-побутову реабілітацію (адаптація в суспільстві і в побуті, трудотерапія, пристосування меблів та спеціального обладнання в житлових приміщеннях, соціально-побутовий патронаж, навчання основним навикам).

Громадянин має право сам обрати протезне підприємство.

Це право закріплено на законодавчому рівні!


Важливим є питання відносно доцільності протезування за кордоном. І тут пацієнт має звернути свою увагу на наступні важливі моменти:

 • сьогодні в Україні присутні майже всі сучасні технології протезування, а фахівці мають відповідний досвід та кваліфікацію;
 • протезування – це не тільки процес виготовлення протезу, це й тривалий період підготовки до протезування, психологічної та
 • фізичної реабілітації після протезування, які краще проходити у стаціонарних відділеннях протезних підприємств;
 • протез – це складний пристрій, який потребує технічного обслуговування, що простіше роботи в Україні.

Перший рік протез, як правило, повільно «підганяють» під особливості та можливості вашого організму. З кожним днем ви будете вчитись краще керувати своїм протезом і, скоріш за все, вам потрібно буде регулювати та змінювати його налаштування. Для цього потрібно буде відвідувати протезиста, що неможливо, якщо він перебуває за кордоном. Тому, особливо коли мова йде про міоелектричні протези рук, які є досить складними для налаштування та використання, то простіше і дешевше (не потрібно постійно мандрувати за кордон) це робити в Україні.


Інколи комплектуючі можуть ламатися, їм потрібна заміна та технічне обслуговування, іноді навіть потрібно замінювати весь протез. Також, можуть змінитись ваші антропологічні дані - культя може схуднути, або навпаки - збільшитись ,у розмірах у наслідок активних рухів, через це потрібно буде міняти культеприймач. Краще за все вирішити ці проблеми зможе протезист, який встановлював вам протез. Заміна куксоприймача за кордоном може фінансуватись з бюджету, але повторне протезування або третя і всі подальші заміни куксоприймача уже не оплачуються державою, на даний момент.


Навіть попри те, що умови перебування за кордоном, зазвичай, достатньо комфортні, сама подорож після поранення може стати важким іспитом для пацієнта і потребує супроводу. Хоча вартість перельоту супроводжуючої особи відшкодовується державою, потрібно врахувати і той момент, що людина, яка вас супроводжує, має взяти відпустку на 15 або 28 днів для того, щоб провести їх разом з вами.

якщо після протезування за кордом у вас виникнуть певні проблеми з протезом, то вам необхідно буде мати фізичну та фінансову можливість знову поїхати за кордон. Вам не завжди буде під силу зібрати необхідну суму грошей на подорож або на новий протез, в цьому випадку потрібно буде перероблювати протез та встановлювати його в Україні, а отже, перевчатись ним користуватись. То ж, якщо ви вирішите протезуватись за кордоном, врахуйте всі можливі витрати на реабілітацію та обслуговування, перестрахуйтесь і дізнайтесь, чи зможуть у випадку необхідності вітчизняні підприємства здійснити технічне обслуговування іноземних модулів.

Не поспішайте отримати протез якнайшвидше. Підготовка до протезування може зайняти декілька місяців, все залежить від фізичного стану пацієнта. Протезування можливе лише після того, як загояться шви, не буде ран та почервонінь. Для кожного цей процес відбувається індивідуально і в різні терміни.


Якщо вам встановлять протез до того, як буде сформована культя, то через додаткове навантаження вона може зменшиться або збільшиться у розмірах, і протез потрібно буде переробляти. Але затягувати з протезуванням також не варто, тому що ви зможете втратити динамічні навички, рухливість суглобів (можуть з’явитись контрактури). Тож, саме лікар має визначати, коли потрібно розпочинати протезування!