Звіти


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015р.

посилання на завантаження звіту

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 рік

посилання на завантаження звіту

Баланс 1-й квартал 2018 року

посилання на завантаження звіту

Звіт про власний капітал за 2013 рік

посилання на завантаження звіту

Звіт про власний капітал за 2016 рік

посилання на завантаження звіту

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

посилання на завантаження звіту

Звіт про фінансові результати 2016 року

посилання на завантаження звіту

Звіт фінансового плану 1-й квартал 2018 року

посилання на завантаження звіту

Примітки до річної фінансової звітності 2016 року

посилання на завантаження звіту

Примітки річної фінансової звітності за 2014 рік

посилання на завантаження звіту