Сертифікати


Ліцензія №571672 серія АЕ видана Міністерством охорони здоров’я України 27.11.2014 року на провадження господарської діяльності за наступними спеціальностями:

  • організація і управління охороною здоров’я, ортопедія і травматологія, терапевтична стоматологія, терапія, неврологія, народна та нетрадиційна медицина, рефлексотерапія, фізіотерапія
  • молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

Ліцензія